Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T18:08:54+01:00
Polityka zewnętrzna(zagraniczna):

szukanie porozumienia z Janem Luksemburczykiem
rozwiązanie problemu krzyżackiego
sprawa Śląska i Mazowsza
przyłączenie do Polski Rusi Halicko - Włodzimierskiej
stosunki Kazimierza Wielkiego z Pomorzem Zachodnim
kongres monarchów w Krakowie (1364 r.)

Polityka wewnętrzna:

polityka gospodarcza i skarbowa
reforma administracyjna
kodyfikacja prawa i sądownictwo
Akademia Krakowska
pojęcie Korony Królestwa Polskiego
2009-11-05T18:13:39+01:00
-podtrzymał zapoczątkowany przez ojca sojusz z panującymi na Węgrzech Andegawenami
-zawarł układ z królem węgierskim, na mocy którego władca Węgier zostanie spadkobiercą króla Polski, jeśli będzie miał syna.
-podjął rokowania z królem czeskim (odszkodowanie dla Jana luksemburskiego i uznanie zwierzchnictwa czeskiego nas Śląskiem)
-odwołał się do sądu papieskiego w sporze z Krzyżakami
-pokój z Krzyżakami
-uzależnił książąt mazowieckich
-fortyfikowanie kraju
-powołanie Akademii Krakowskiej
-powołanie skarbu państwowego
-popierał akcje kolonizacyjne
-ufundował kościoły
-kodyfikacvja prawa
-ograniczenie praw chłopów
-walki o Ruś