Na końcu sznurka o długości 1m zawieszono kamyk o masie 0,1 kg. Sznurek wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości 100 N. Kamień wprawiono w ruch po okręgu. Oblicz najkrótszy okres obiegu tego ruchu. Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie zadania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T18:23:32+01:00
R = 1 m
F = 100N
m = 0,1 kg

T=?

F = m*a
a = F/m
a = 100N/0,1 kg
a = 1000 m/s²


a = V²/r
ar = V²
V = √a*√r
V = √1000
V = 10√10 m/s

V = (2πr)/T
T= (2πr)/V
T = (2*3,14 * 1)/10√10
T = 6,28/10√10
T ~ 6,28/10*3,16
T ~ 6,28/31,6
T ~ 0,1987 s