Odpowiedzi

2009-11-07T09:25:11+01:00
Listopad 1918r.- wprowadzenie dyktatury proletariatu.
1918-1922- krwawa wojna domowa w Rosji.
11.11.1918 r.- akt kapitulacji (Compiegne pod Paryżem). Koniec I wojny światowej.
1919 r.- traktat wersalski.
11,11,1918 r.- Józef Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem polskim.
Styczeń 1919r.- Piłsudski powołał bezpartyjny rząd Ignacego Paderewskiego.
Luty 1919r.- Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. Małą konstytucję.

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T11:58:02+01:00
6 listopada 1918 – proklamowanie Republiki Tarnobrzeskiej. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski

7 listopada 1918 – utworzenie rządu ludowego w Lublinie. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski

8 listopada 1918 – utworzenie w Zagłębiu Dąbrowskim Rad Delegatów Robotniczych. Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski

10 listopada 1918 – Józef Piłsudski przybywa do z Magdeburga do Warszawy po zwolnieniu z wiezienia. Wielkie święto, ludzie witają przyszłego bohatera i głównego dowódcę.

11 listopada 1918 - Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Ponadto kapitulacja Niemiec i zakończenie I wojny światowej Zakończenie nękania przez Niemców, odzyskanie niepodległości, wielka wygrana i „otwarta furtka” dla Polski.

14 listopada 1918 – samo rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie pełni władzy Józefowi Piłsudskiemu. Dopiero teraz władza w pełni należy do Polaków.

18 listopada 1918 – utworzenie rządu J. Moraczewskiego. Piłsudski powierzył Moraczewskiemu misję utworzenia rządu odrodzonego państwa polskiego. Moraczewski pozostał na stanowisku premiera do 1919.

28 listopada 1918 – dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Józef Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa.
Okres, który nie miał wielkiego znaczenia dla Polski

3 lutego1919 - Podpisanie polsko-czeskiego układu o tymczasowej granicy na Śląsku Cieszyńskim. Ustanie walk i podpisanie traktatu pokojowego, zaznaczając granicę.

7 lutego 1919 - Podpisanie dekretu o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Więcej nacisku położono na armię polską i służbę wojskową

10 lutego 1919- Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. J. Piłsudski mówił „W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem”

16 lutego 1919 - Przerwanie działań zbrojnych w Wielkopolsce (Powstanie wielkopolskie). Przerwanie działań wojskowych zaczętych 27 Grudnia 1918 roku.