Odpowiedzi

2009-11-05T19:31:35+01:00
Klasa wyższa - obejmuje właścicieli i dyrektórów wielkich przedsiebiorstw, część osób o wysokich kwalifikacjach
Klasa średnai - mobejmuje małych i średnich przedsiębiorców, rzemieślników, kupców
Klasa niższa - obejmuje właścicieli biednych, małych i średnich gospodarstw rolnych, robotników niewykwalifikowanych oraz bezrobotnych
Podklasa - obejmuje osoby trwale bezrobotne
19 4 19