Wskazówka minutowa zegara na wierzy ma długość 4,3m,a wskazówka godzinowa 2,7m.Jaką drogę przebędzie koniec każdej z tych wskazówek w ciągu całego roku (365dób)? Przyjmij Л = 3,14Promień koła ma długość 12cm. Ile razy obwód tego koła jest większy od obwodu koła o promieniu trzy razy mniejszym

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:19:50+01:00
Zad. 1.
Dane:
4,3 m - minutowa
2,7 m - godzinowa
365 dni
π = 3,14

Obliczenia:
Wskazówka minutowa:
2 * 3,14 * 4,3 * 24 * 365 = 236 555,04 (m)

Wskazówka godzinowa:
2 * 3,14 * 2,7 * 2 * 365 = 12 377,88 (m)
=============================================================
Zad. 2.
r₁ = 12 cm
r₂ = ⅓ * 12 = 4 cm

Obw.₁ = 2 * π * 12
Obw.₂ = 2 * π * 4
Obw.₁ / Obw.₂ = 12 / 4 = 3