Odpowiedzi

2013-07-01T13:42:40+02:00

Prawosławie to wyznanie chrześcijańskie. Powstało w wyniku Wielkiej Schizmy w 1054 roku. Wyznawcy tej religii odrzucają kult Matki Boskiej, oraz władzę i nieomylność papieża. Nie uznają też istnienia czyśćca oraz odpustów oraz celibatu dla niższego duchowieństwa. Honorowym zwierzchnikiem prawosławia (tak jakby prawosławnym papieżem) jest patriarcha Konsantynopola. Państwa w którym prawosławie jest religią dominującą to m.in: Rosja, Grecja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Cypr, Macedonia, Etiopia, Rumunia. 

1 3 1