Odpowiedzi

2009-11-05T18:23:56+01:00
Skolioza (łac.Scoliosis, z gr. skoliós - krzywy)

Skoliozy są jedną z częstszych wad u dzieci i młodzieży. Powodują zniekształcenie, oszpecenie, niewydolność ruchową, oddechową i krążeniową, często bóle. Do roku 1995 nie znano przyczyny tej deformacji, nie była więc możliwa efektywna profilaktyka i rehabilitacja.

SKOLIOZA to choroba, polegająca na wielopłaszczyznowym
odchyleniu kręgosłupa od stanu prawidłowego.

Odchylenie występuje w trzech płaszczyznach:
· czołowej - wygięcie kręgosłupa w bok
(prawo lub lewo)
· strzałkowej - pogłębione wygięcie kyfotyczne
lub lordotyczne
· poprzecznej - rotacje kręgów (obrót kręgów)
Skoliozę uważa się za chorobę ogólnoustrojową.

Powoduje ona zmiany w układzie ruchu , układzie krążeniowo - oddechowym oraz w sprawności i wydolności fizycznej narządów wewnętrznych. Skolioza może się rozwinąć w każdym wieku, u każdego dziecka. Jednocześnie postęp skrzywienia, wiąże się z okresami przyspieszonego wzrostu pacjenta oraz brakiem właściwego leczenia.Skoliozy niewłaściwie leczone mogą doprowadzić do ograniczenia wydolności fizycznej pacjenta, nasilenia zaburzeń neurologicznych, trwałego kalectwa, jak i w skrajnych przypadkach z niewydolnością krążeniowo-oddechową do przedwczesnej śmierci chorych. Obecnie skolioza rozpatrywana jest jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa.
Zniekształcenie obejmuje:
skrzywienie w płaszczyźnie czołowej /boczne skrzywienie kręgosłupa/
skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej /lordo- lub kyfo- skolioza/
skrzywienie w płaszczyźnie poziomej /rotacja i torsja kręgów/.p r o s z e ; *
4 1 4