1) Z wierzchołka równoległoboku poprowadzono dwie wysokości. Jedna z nich ma długośc 5 a druga jest trzy razy dłuższa . Pole tego równolegloboku wynosi 150. Jaki jest jego obwód ?

2) Ile wierzchołków ma wielokąt , jeśli z jednego wierzchołka można poprowadzic 11 przekatnych. Podaj wzór , z którego można skorzystac.

3) Wyznaczyc a ze wzoru V=2(a+b)/a-1

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:37:58+01:00
1)

P=a×hа
150=a×5
a=150÷5
a=30cm

P=b×hв
150=b×15
b=150÷15
b=10cm


Obwód:
30×2=60cm
10×2=20cm
60+20=80 cm
Odp. Obwód wynosi 80 cm.
______________________________________________________
2)
Ten wielokąt powinien mieć 14 wierzchołków.