Odpowiedzi

2009-11-05T18:31:24+01:00
Obraz przedstawia opisaną w Nowym Testamencie scenę ochrzczenia Chrystusa przez Jana Chrzciciela. Nad głową Jezusa unosi się gołębica, symbol Ducha Świętego. Z lewej strony stoją trzej aniołowie, trzymający jego szaty. Tylko tyle wiem SORKI:)
2009-11-05T20:15:06+01:00
Chrzest Chrystusa
Namalowany w latach 1469-1480 przez Andrea del Verrocchio wspólnie ze sławnym uczniem Leonardem da Vinci czyli WIELKI MISTRZ jest tylko współtwórcą co widać, gdyż dzieło różni się wyraźnie od jego późniejszych prac, nie ma w nim śladu charakterystycznego sfumato.