Jeden samochód osobowy o masie 1000kg jedzie z prędkością 36 km/h. Drugi samochód o takiej samej masie jedzie z prędkością 72 km/h. Ile razy energia kinetyczna drugiego samochodu jest większa od energii kinetycznej pierwszego samochodu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-07T14:23:27+01:00
Ek = mV²/2
V₁ - prędkość pierwszego = 36 km/h = 10 m/s
V₂ - prędkość drugiego = 72 km/h = 20 m/s
m - masa
Ek₁ - energia pierwszego
Ek₂ - energia drugiego

Ek₁ = mV₁²/2 = 1000[kg] * 100[m²/s²] / 2 = 50000[J]
Ek₂ = mV₂²/2 = 1000[kg] * 400[m²/s²] / 2 = 200000[J]

widać z tego, że energia drugiego jest 4 razy większa niż pierwszego
19 3 19