2. Wstaw znak < , > lub =, wskazując zależności między liczbami atomów
wodoru w podanych porcjach związków:

a. 4 Ca(OH)2……… 5 H3PO4

b. 3 NH3 ………..2 H3PO4

c. 4 H3PO4……....3 H4P2O73.
Ile atomów tlenu znajduje się w podanych ilościach związków:


a.
3 H2 SO4 - ……….


b.
4 Pb(OH)4 - ………


c.
2 Fe(NO2)3 - ………


d.
6 P4O10 - ………….
4.
Wymienione niżej substancje podzielić na zbiory o równej masie
cząsteczkowej: H2SO4, CO, H3PO4, C4H10, N2, C2H4, KF, AlH3, HCHOUmieść w tabeli wzory związków i podaj ile wynosi ich masa
cząsteczkowa.


5.
Zaznacz, które równania są poprawnie zbilansowane:


a. Fe2O3 + 2CO › 2CO2 + 2Feb. 2C2H6 + 7O2 › 4CO2 + 6H2Oc. 2PbO2 + H2 › Pb + 2H2Od. 2NO + 2H2 › N2 + 2H2O


1

Odpowiedzi

2009-11-05T19:06:09+01:00
Zad2
a) 8at. H < 15at. H
b) 9at. H > 6at.H
c)12at. H = 12at.H

Zad3
a) 12 atomów tlenu
b) 16 atomów tlenu
c) 12 atomów tlenu
d) 60 atomów tlenu

zad4
m H2SO4=2mH+mS+4mO=2*1u+ 32u+4*16u=98u
mCO= mC+mO= 12u+ 16u= 28u
mH3PO4= 3mH+ mP+ 4mO= 3*1u+ 31u+ 4*16u=98u
mCu4H10=4mCu+ 10mH= 4* 64u+ 10 *1u= 266u
mN2= 2mN=2*14u=28u
mC2H4=2mC+4mH= 2*12u+ 4*1u= 28u
mKF=mK+mF= 39u+19u=58u
mAlH3=mAl+ 3mH= 2* 27,5u+3*1u= 58u

zad4
Zbilansowany jest przykład B i D.


W razie jakiś dodatkowych pytań proszę pisać;)