Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T18:26:42+01:00
Wektor siły wypadkowej jest sumą (wektorową!) sił składowych. Np. gdy działają trzy siły P, R, T, to siła wypadkowa dana jest wzorem:
F=P+R+T
ten wzór informuje nas, że siła wypadkowa Fw zastępuje nam trzy siły: P, R, T.
45 1 45
2009-11-05T18:26:31+01:00
Wypadkowa dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej i mających zgodne zwroty ma wartość równą sume wartości sił składowych, kierunek zgodny z kieunkiem sił składowych, a zwrot jest zgodny ze zwrotem tych sił.. Zatem musisz znać najpierw siły składowe.
15 2 15
2009-11-05T18:26:53+01:00
Jeżeli siły składowe mają ten sam kierunek i zwrot, to siła wypadkowa równa jest sumie sił składowych.

Jeżeli siły składowe mają ten sam kierunek, lecz przeciwne zwroty, to siła wypadkowa jest równa różnicy sił składowych (od większej odejmujemy mniejszą) i działa zawsze w stronę większej.
20 3 20