Odpowiedzi

2009-11-05T18:31:15+01:00
Zjawisko zmiany stany skupienia, przejście substancji z fazy gazowej na fazę ciekłą. Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej.
2009-11-05T19:23:19+01:00
Skraplanie powietrza odbywa się wtedy, gdy para, czyli woda w stanie gazowym zmienia się na stan ciekły
2009-11-05T20:04:00+01:00
Zjawisko zmiany stany skupienia, przejście substancji z fazy gazowej na fazę ciekłą. Skraplanie może zachodzić przy odpowiednim ciśnieniu i w temperaturze niższej od temperatury krytycznej.