Odpowiedzi

2009-11-05T19:05:13+01:00
Przyczyny wybuchu:
*łamanie konstytucji nadanej Królestwu Polskiemu przez cara Aleksandra I w 1815r.
*wprowadzenie cenzury
*rozbudowa tajnej policji
*tłumienie opozycji, prześladowania

Przebieg powstania:
*29.11.1830 - sprzysiężenie podchorążych pod wodzą Piotra Wysockiego porywa do walki lud Warszawy (noc listopadowa)
*5.12.1830 - generał Józef Chłopicki zostaje dyktatorem powstania
*styczeń 1831 - sejm ogłasza detronizację cara Mikołaja I
*luty 1831 - armia rosyjska wkracza do Królestwa Polskiego
*25.02.1831 - bitwa pod Grochowem, wojska rosyjskie odnoszą zwycięstwo, ale w wyniku strat wycofują się
*wodzem powstania zostaje Jan Skrzynecki
*wiosna 1831 - powstanie rozszerza się na Litwę, Białoruś i Ukrainę
*zwycięstwo wojsk polskich pod Dębem Wielkim i Iganiami
*maj 1831 - klęska wojsk polskich pod Ostrołęką
*wrzesień 1831 - bitwa o Warszawę
*październik 1831 - Rosjanom poddają się twierdze Modlin i Zamość

Następstwa powstania:
*likwidacja polskiego sejmu i armii
*podporządkowanie szkolnictwa carskiemu kuratorowi
*zamiana województw na gubernie
*zamknięcie uniwersytetu w Warszawie
*utrzymywanie w Królestwie stutysięcznej armii rosyjskiej
*więzienia, ciężkie roboty dla uczestników powstania
2 4 2