Pilne!!! Bardzo proszę o pomoc ja to miałam bardzo dawno i już nie pamiętam jak to się robiło:)
1.Rozwiąż rachunkowo i graficznie układ równań:
{3x-y=4
{5x-2y=5
2.Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt P i prostopadłej do danej prostej:
P(3, -2)
y=-2x-3
a)Narysuj jej wykres i podaj własności.
3.Rozwiąż równanie:
(2x+4)²-(x-3)²=3(x-2)(x+2)
4.Rozwiąż układ nierówności, przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej:
{x+4>2-3x
{4(x-1)>2+7x
5.Na konkursie matematycznym uczeń miał do rozwiązania 10 zadań. Ustalono następującą punktację: za każde dobrze rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 5 punktów, a za źle rozwiązane zadanie tracił 2 punkty. Ile zadań zostało rozwiązanych dobrze jeśli uczeń otrzymał 29 punktów?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T22:57:04+01:00
1. 3x-y=4
5x-2y=5

-y=4-3x
5x-2y=5
y=-4+3x
5x-2y=5

y=-4+3x
5x-2(-4+3x)=5

y=-4+3x
5x+8-6x=5

y=-4+3x
-x=5-8

y=-4+3x
-x=-3

y=-4+3x
x=3

y=-4+3*3
x=3

y=-4+9
x=3

y=5
x=3

spr
3x-y=4
3*3-5=4
9-5=4

5x-2y=5
5*3-2*5=5
15-10=5


1 4 1