Konstytucja Nihil novi 1505 r (fragment)

O niestanowieniu konstytucji [prawa] bez zgody rady [senatu] i posłów ziemskich
Ponieważ ogólnie prawa i ustawy publiczne nie jednostek, lecz całego narodu dotyczą, przeto na tym walnym sejmie radomskim, wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, jakoż postanowiliśmy, iż dotąd na potomne czasy nic nowego (nigil novi) nie ma być postanowione przez nas [tj. Króla Aleksandra ] naszych następców, bez wspólnego senatorów i posłów ziemskich przyzwolenia, co by tylko mogło wyjść na niekorzyść Rzeczpospolitej, na krzywdę i niewygodę czyjąkolwiek, tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej(...)


Na podstawie tekstu źródłowego oraz innych informacji wymień te przywileje szlacheckie, które:
a) wzmacniały pozycję ekonomiczną szlachty
b) wzmacniały jej władzę polityczną.

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:45:04+01:00
A)Szlachta została Zwolniona z większości danin i podatków na rzecz państwa z wyjątkiem 2groszy z łanu chłopskiego.
Bez zgody szlachty nie mogły być odtąd ustawiane nowe prawa i podatki.
b)Król zobowiązywał się, że żaden szlachcic nie będzie więziony bez wyroku sądu