Odpowiedzi

2009-11-05T18:49:34+01:00
2. To jest dobrze na 100%
Wzory są dwa:
P= πr²
L=2πr
I to jest ich przekształcenie,że pod L wstawiasz daną liczbę tu taj np. obwód.
Najpierw obliczasz promień, a potem podnosisz go do potęgi 2.

16π cm
L=16π
16π=2πr /2π
r=8cm
P=64π cm²

L=π
π=2πr /2π
r=1/2
P=1/4 π m²

L=0,12π
0,12π=2πr /2π
r=0,06
P=0,0036π mm²

L= 2/3 π km
2/3 π= 2πr /2π
r=1/3
P= 1/9 π km ²

L= 4dm
4=2πr /2π
r=2/π
P=4/π dm²

b) Tu taj robi sie to samo tylko zamiast pola obliczasz obwód.
P=16π
16π=πr² /π
r²=16
r= 4
L= 8π cm²

P=4/9π
4/9π=πr² / π
r²=4/9
r=2/3
L=4/3π m²

P=0,25π
0,25π=πr² / π
r²=0,25
r=0,5
L=0,1π mm²

P=2π
L=π m²

P=3km
L=2 √2 π dm

W tych 2 masz tylko wyniki, bo nie wiem jak to zrobić,ale wyniki są dobre :)
2009-11-05T19:13:56+01:00
A)obw=16π cm
P=?
obw=2πr
16π=2πr /2π
r=8cm


obw=π m
P=?
π=2πr /2π
π/2π=r
r=1/2 m


obw=0,12π mm
P=?
0,12π=2πr /2π
0,12π/2π=r
r=0,6 mm


obw=2/3 π km
P=?
2/3 π=2πr /2π
2/3π*1/2π=r
r=1/6 km


obw=4 dm
P=?
4=2πr /2π
4/2π=r
r=2/π dm


b)P=16π cm² obw=2πr
obw=? obw=2π×√16/π
16=πr² /π obw=2√16/π × π cm
16/π=r²
r=√16/√π
r=√16π/√π²
r=√16π/π cm


P=4/9π m² obw=2πr
obw=? obw=2π×2/3
4/9π=πr² /:π obw=4/3π
4/9=r² obw=1 1/3π m
r=√4/9
r=2/3 m


P=0,25π mm² obw=2πr
obw=? obw=2π×0,5
0,25π=πr² /:π obw=π mm
0,25=r²
r=√0,25
r=0,5 mm


P=2π dm² obw=2πr
obw=? obw=2π×√2
2π=πr² /:π obw=2√2π dm
2=r²
r=√2 dm

P=3km² obw=2πr
obw=? obw=2π×√3×√π/π
3=πr² /:π obw=2√3×√π/π × π km
3/π=r²
r=√3/√π
r=√3×√π/√π²
r=√3×√π/π km

proszę ;]2009-11-05T19:26:03+01:00
P= πr²
Ob=2πr

1. 16π cm
Ob=16π
16π=2πr /2π
r=8cm
P=64π cm²

P=1/4 π m²

P=0,0036π mm²

P= 1/9 π km ²

P=4/π dm²

2. Ob= 8π cm²

Ob=4/3π m²

Ob=0,1π mm²

Ob=π m²

Ob=2 √2 π dm