Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T18:44:15+01:00
-jest jednym ze źródeł samego Boga (tzn to są Jego słowa lecz spisane przez m. in apostołów)
- została napisana pod wpływem Ducha Św., pod Jego natchnieniem
- ma ona wpływ na nasze życie chrześcijańskie ponieważ staramy się przestrzegać tego co w niej pisze
- daje nam siłę w trudnych sytuacja i chwilach naszego życia
- jest podstawą życia chrześcijańskiego bo dzięki niej również otrzymujemy Sakramenty( nie tak jak w luteraniźmie gdzie zbawienie dokonywało się poprzez dobre uczynki)
- zostało spisane przez Ludzi których natchnął Duch, dlatego w nią lepiej wierzymy(ludzie zwykli jak my)
2009-11-05T21:17:11+01:00
-Ewangelia dla ludzi wierzących jest to wiara w to co Bóg objawił
-pomaga oddzielać dobro od zła i postępować drogą Bożych przykazań
-uwrażliwia sumienie. Czyli głos Boga w człowieku który doradza nam co wybrać
-czytając Ewangelię możemy zbliżyć się do Jezusa i poznać Jego tajemnice głębiej
- czytając poznajemy wolę Boga względem nas i staramy się ją wypełniać w życiu
-uczy postawy która polega na przyjęciu Jezusa jako Tego który odmienia nasze serca