2/47 Wyjaśnij, w jaki sposób powinna przejawiać się postawa tolerancyjna wobec mniejszości narodowych.
3/47 Wymień przykłady stereotypów, jakie funkcjonują w polskim społeczeństwie na temat przedstawicieli innych narodów oraz na temat Polaków w innych społeczeństwach europejskich. Napisz, co można zrobić, aby zlikwidować te stereotypy.
Proszę o rozwiązanie tych zadań jak najszybciej.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T21:37:44+01:00
Na pytanie drugie.
Stereotyp kobiety za kierownicą, która jest uważana za osobę nie umiejącą jeździć samochodem. Polacy są postrzegani przez inne narody jako pijacy i złodzieje. To samo można powiedzieć, np. o Rosji.
2 1 2