Odpowiedzi

2009-03-22T18:57:59+01:00
Spalanie całkowite heptanu:
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 + 11O2 -->
7CO2 + 8H20

półspalanie metanolu:
CH3-OH + O2 --> CO + 2H2O

spalanie niecałkowite acetylenu:
2CH---CH + O2 --> 4C + 2H2O

PRÓBA TOLLENSA - inaczej próba lustra srebrnego, dodanie amoniakalnego roztworu tlenku srebra do związku zawierającego grupę aldehydową -CHO (aldehydy jak również kwas mrówkowy) powoduje po ogrzaniu wytrącenie sie metalicznego srebra na ściankach próbówki

PRÓBA TROMMERA - dodanie Cu(OH)2 do próbki aldehydu a następnie ogrzanie powoduje wytrącenie się marchewkowego osadu Cu2O. w przypadku ketonów po ogrzaniu wytrąca się czarny osad CuO

otrzymywanie octanu etylu:
CH3-COOH + CH3-CH2-OH --> CH3-COO-CH2-CH3 + H2O
właściwości: ciecz o charakterystycznym zapachu, dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczający sie w wodzie.
1 5 1