Zad. 1
W klasie 1b w koszykówkę grało 20% uczniów. Potem ten odsetek wzrósł o 5 pkt. procentowych.
a) jaki procent osób gra teraz w koszykówkę w tej klasie ?
b) o ile procent zwiększyła się liczba tych osób ?
zad. 2
do 300 g trzydziestoprocentowego roztworu soli dolano 150 g wody.
a) o ile punktów procentowych zmniejszyło sie stężenie soli ?
b) o ile procent zmieniła się ilość soli w roztworze ?

1

Odpowiedzi

2009-11-05T18:57:18+01:00
A)20% + 5 = 25%
b)o 5%
nie wiem... :)) daj potem samo drugie a ja się zastanowię..:))