Odpowiedzi

2009-11-05T23:03:01+01:00
1.bajka uczy i wychowuje, zaś baśń, wyrażając ludową mądrość, ma za zadanie przywrócić człowiekowi wiarę w dobro.
2.Mit, to opowieść nie zawierająca prawdy, a ledgenda, to opowieść, która zawiera trochę prawdy i trochę fałszu.
3. uosobienie inaczej personifikacja jest to przypisywanie przedmiotom, zjawiskom, pojęciom abstrakcyjnym cech ludzkich
4. wyraz bliskoznaczny czyli synonim jest to wyraz o bliskim znaczeniu innego wyrazu np. kłamstwo, fłasz, nieprawda itp
6 3 6