Zadanie1
oblicz w pamięci liczbę która jest
a/o 50% większa od 60
b/o 10% większa od 120
c/ o 25% większa od 80
d/ o 100% większa od 35
e/ o 10% mniejsza od 90
f/ o 25% mniejsza od 20
g/ o 20% mniejsza od 50
h/ o 1% mniejsza od 200

POMOCY PORSZE

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:03:44+01:00
A) 1,5 * 60 = 90
b) 1,1 * 120 = 132
c) 1,25 * 80 = 100
d) 2 * 35 = 70
e) 0,1 * 90 = 9 90 - 9 = 81
f) 0,25 * 20 = 5 20 - 5 =15
g) 0,2 * 50 = 10 50 - 10 = 40
h) 0,01 * 200 = 2 200 - 2 = 198
46 4 46
2009-11-05T19:19:52+01:00
A) 60+30=90
b)120+12=132
c)80+20=100
d)35+35=70
e)90-9=81
f)20-5=15
g)50-10=40
h)200-2=198
30 4 30