1. oblicz stęzenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1g substancji w 10 cm szesciennych benzyny której gęstośc wynosi 0,7g/cm szescienne

2.oblicz stęzenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 425g chlorku sodu w 1,5kg wody


pani powiedziała nam wyniki mamy tylko działania zrobić więc jesli będzie zły wynik uznam za błędne

3

Odpowiedzi

2009-11-05T18:58:35+01:00
1.masa benzyny=0,7*10=7g
mr=1+7=8

1g subst-------------8g roztw
xgsubst------------100groztw
x=12,5g
stezenie jest rowne 12,5%
2.
mr=1500+425=1925

425g NaCl---------------1925g
xg NaCl ----------------100g
x=22,08g
steznie jest rowne 22,08%
3 2 3
2009-11-05T19:08:03+01:00
1:

najpierw trzeba policzyć wagę benzyny:

10cm*0,7g/cm = 7g

teraz dodajemy:

7g+1g=8g

8g - 100%
1g - x

.....1*100
x=..____...= 12,5%
......8g

Stężenie procentowe substancji w roztworze benzyny to 12,5)%

2.:

1,5kg = 1500g

1500g + 425g = 1925g

1925g - 100%
425g - x

.....425*100
x..._______...≈ 22,07%
.......1925

Stężenie procentowe roztworu chlorku sody w wodzie to 22,07%

Dzielenie do tego zadania (dzielenie powyższe) w załączniku napisane na tym co miałem pod ręką :)

3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:12:43+01:00
1.
ms = 1g
Vbenzyny= 10cm3
g benzyny = 0,7 g/cm3
m beznyny = V × g
m = 10cm3 × 0,7 g/cm3
m= 7g

mr= 1g + 7g = 8 g

cp= ms/mr × 100%
cp= 1/8 × 100%
cp = 12,5 %

Stężenie procentowe wynosi 12,5%.

2.
ms= 425g
mw= 1,5kg = 1500g
mr = ms + mw
mr= 1500 + 425 = 1925g

cp= ms/mr × 100%
cp= 425/1925 × 100%
cp= 22,08 %

Stężenie procentowe wynosi 22,08%.

:)
5 4 5