Proszę o dokładne obliczenia pod każdym zadaniem...;d

1)
Ile minut stanowi 50% z 5 godzin?
2)
Podaj liczbę o 1% mniejszą od 300.
3)
Podaj liczbę o 110% większą od 40.
4)
12% pewnej klasy to 3 osoby. Ilu uczniów liczy ta klasa.?
5)
Jaki procent dwudziestoosobowej klasy stanowi jeden uczeń?
6)
Liczba ludności w Zalesiu wzrosła o 150%. Ile razy wzrosła liczba ludności.?
7)
Oprocentowanie w banku wynosi 5% a skali roku.Jaką kwotę należy wpłacić do banku, aby po roku od dokonania wpłaty stan konta wynosił 735zł?
8)
Oprocentowanie w banku wynosi 6% a skali roku. Podaj stan oszczędności po roku od dokonania wpłaty, jeśli wpłaciłeś 300zł.?

Proszę o dokładne obliczenia...i przed każdym obliczeniem co jest liczone....błagam pomocy...;/


2

Odpowiedzi

2009-11-05T19:02:21+01:00
1. 2,5h = 150 minut
2. 297
3. 44
4. 25 osób
5. 5%
6. 2,5x
7. 700 zł
8. 318 zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T20:15:01+01:00
Zad. 1
5 godz. - 300 min.
50% z 300 min. = 0,5 * 300 min. = 150 min.
odp. 150 min.

zad. 2
1% z 300 = 0,01 * 300 = 3
300 - 3 = 297
odp. 297

zad.3
110% z 40 = 0,11 * 40 = 4,4
40 + 4,4 = 44,4
odp. 44,4

zad.4
12% - 3 / *5
60% - 15 / :6
10% - 2,5 / *10
100% - 25
odp. 25

zad.5
100% - 20 / :100
1% - 0,2
odp. 0,2

tyle umiem :))