Rozłóż liczbe na czynniki pierwsze , a nastempnie powtarzajace sięczynniki zapisz w postaci potegi:

8 , 27 , 12536 , 216 , 500

Oblicz wartości wyrażeń arytmetycznych. Pamietaj o skracaniu

⅘ x ⅜ x ⁷/₉ =
⁶/₇ x ⁵/₉ x ³/₁₀ =
⅔ x ¼ x ⁶/₅ =
1½ x 2⅔ x ⁸/₁₅ =
3⅖ x 3⅓ x 2¼ =

x= razy

dziekuje za nierozwiozanie:/

1

Odpowiedzi

2009-11-05T19:20:34+01:00
8=2*2*2=2³
27=3*3*3=3³
216=2*2*2*3*3*3=2³*3³
500=2*2*5*5*5=2²*5³
12536=2*2*2*1567=2³*1567

⅘ * ⅜ * ⁷/₉ =⅕*³/₂*⁷/₉=⅕*³/₂*⁷/₃= ⁷/30
⁶/₇ *⁵/₉ *³/₁₀ =²/₇*⁵/₃*³/₁₀=²/₇*⅓*³/₂=²/₇*1*½=²/14=¹/₇
⅔ *¼ *⁶/₅ =⅓*½*⁶/₅=1*1*⅕=⅕
1½*2⅔ *⁸/₁₅ =³/₂*⁸/₃*⁸/₁₅=½*⁸/₁*⁸/₁₅=1*4*⁸/₁₅=³²/₁₅=2²/₁₅
3⅖ * 3⅓ * 2¼ =¹⁷/₅*¹⁰/₃*⁹/₈=¹⁷/₁*⅔*⁹/₈=¹⁷/₁*²/₁*⅜=17*1*¾=⁵¹/₄=12¾

Proszę (;
1 1 1