Chcken farming today : battery farms
Battery farms are a controversial feature of modern farming in UK.Farmers keep the hens in very small cages or 'batteries'.These cages are so small that the hens can't flap their wing or clean their feathers.Usually there are about five hens in each cage and the farmers put five or six cages on top of each other.In this way,they can fit a lot of of chickens in very small space.

Trzeba napisać list FORMALNY.chodzi o to by zaprotestować, ze kury mają za małe klatki i nie mogą sobie wyczyścić ani rozłożyć piórek..
i musi zaczynać się I am writing to protest..
no chyba ktoś kto odpisze zna forme listu ogólnie..
z góry dzięki bo mam na jutro full nauki i nie wiem czy się sama wyrobie..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T16:14:08+01:00
I am writing to protest of the chicken they have too small cages and they cannot for oneself clean or take pens to pieces. Every hen should have the own and separate place. Cages should be bigger and more comfortable. since every hen likes to take pens to pieces. I ask for answering my request.
Piszę do protestu że,kury mają za małe klatki i nie mogą sobie wyczyścić ani rozłożyć piórek. Każda kura powinna mieć własne i osobne miejsce. Klatki powinny być większe i wygodniejsze. ponieważ każda kura lubi rozkładać piórka. Proszę o wysłuchanie mojej prośby.
1 5 1