1. Samochód o masie m = 800 kg , jadący z szybkością v= 72km/h uderzył w betonowy mur . Oblicz pracę wykonaną w czasie zderzenia samochodu .

2. W chwilę po stracie szybkość biegacza wzrosła od 0,5 m /s do 2m/s . Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna ?

3. Ciało A ma dwukrotnie większą masę niż ciało B . Ciało B ma dwukrotnie większą szybkość niż cało A . Które z ciał ma większą energię kinetyczną ? w celu uzasadnienia swojej odpowiedzi wykonaj odpowiednie obliczenie .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:15:33+01:00
1. Praca jest rowna energii kinetycznej

W = Ek =(m*v^2)/2

v= 72km/h = 20m/s

W= 0,5*800*20 = 8000 J

2. Na poczatku Ek1 = (m*v1^2)/2 = (m*0,5^2)*0,5 = (m*0,25)*0,5
Na końcu Ek2 = (m*v2^2)/2 = (m*2^2)*0,5 = (m*4)*0,5

Porownujemy Ek1 i Ek2 (trzeba podzielic): Ek2/Ek1 = 16
Odp: Energia kinetyczna wzrosła 16 razy.

3. ciało A ciało B
masa 2m m
szybkośc v 2v

Energia kinetyczna dla A: EkA= (2m*v^2)*0,5
Energia kinetyczna dla B: EkB= (m*(2v)^2)*0,5 -->jest wieksza


8 3 8
2009-11-05T19:21:14+01:00
Zad1
m=800 kg
V=72km/h = 200m/s

W=800*200
W=160000J
zad2
Ek1 = (m*v1^2)/2 = (m*0,5^2)*0,5 = (m*0,25)*0,5
Ek2 = (m*v2^2)/2 = (m*2^2)*0,5 = (m*4)*0,5
Ek2/Ek1 = 16
zad3
Energia kinetyczna dla A: EkA= (2m*v^2)*0,5
Energia kinetyczna dla B: EkB= (m*(2v)^2)*0,5 jest większa
16 3 16