Państwo Kowalscy zarabiają razem miesięcznie 4400 złotych z czego 360 złotych wydają stałe oplaty . Miesięczny dochód państwa Nowaków to 6500 zł stałe opłaty wynoszą 450 złotych . Która z tych rodzin wydaje na stałe opłaty większą części dochodów ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:19:27+01:00
Kowalscy: 4400-360=4040 zł

Nowakowie: 6500-450=6050 zł

Różnica: 6500-4400=2100 zł
4040-2100=1940
6050-2100=3950


Odp. Więcej wydają Kowalscy
1 1 1
2009-11-05T19:20:18+01:00
P. Kowalscy-
4400zł-100%
360zł-x
x=36000/4400=360/44=ok 8,18%

P.Nowak-
6500zł-100%
450zł-x
x=45000/6500=450/65=ok 7%

Więcej wydają p.Kowalscy.
1 1 1
2009-11-05T19:21:27+01:00
4400zł = 100%
44zł = 1% państwo Kowalscy
360 : 44 ~ 8,2

6500zł = 100%
65zł = 1% państwo Nowakowie
450zł : 65zł ~ 6,9%

Odp. Większą część dochodów przeznaczają państwo Kowalscy.

Ps. znak ~ -przyblirzenia
2 3 2