Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-05T19:08:15+01:00
1.Koalicja - związek 2 partii w celu uzyskania władzy.
2.Prezydent
2009-11-05T19:12:41+01:00
Koalicja jest to związek polityków (partii politycznych lub grup interesu) tworzonych do do osiągnięcia jak najlepszych celów, której nie byłyby możliwe bez tego związku.
rozdaje :
-wyborcza
-decyzyjna
- gabinetowa

władze wykonawczą w Polsce sprawuje prezydent i Rada Ministrów
2009-11-05T19:14:59+01:00
1.
koalicja (sojusz państw) - sojusz państw w celu wspólnego prowadzenia wojny przeciwko innemu państwu lub grupie państw;
koalicja rządowa - porozumienie partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu;
Koalicja wyborcza - w celu wspólnego wzięcia udziału w wyborach

2.
Najbardziej rozpowszechnione są dwa modele władzy wykonawczej:
1) monokratyczny – całą władzę wykonawczą skupia jeden organ państwa (np. prezydent w Stanach Zjednoczonych);
2) dualistyczny – władza wykonawcza podzielona jest między dwa organy, głowę państwa i rząd. W tym modelu przyjmowane są różne rozwiązania dotyczące wzajemnych stosunków i kompetencji między nimi:
a) system gabinetowy (np. w Wielkiej Brytanii);
b) system kanclerski (np. w Niemczech).

Gdy władza wykonawcza składa się z dwu instytucji (dualizm egzekutywy), powoduje to konieczność prawnego rozgraniczenia kompetencji celem uniknięcia konfliktów między tymi organami.

W Polsce, w myśl konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent RP i Rada Ministrów.