Odpowiedzi

2009-11-05T19:22:25+01:00
-rozbudował flotę do 800 okrętów
-zmusił szlachtę do dożywotniej służby państwowej
-podporządkował sobie cerkiew
-przeprowadził nowoczesne reformy administracyjne
-wprowadzał wiele podatków aby utrzymać państwo
-założył wiele szkół i uniwersytetów
-założył Petersburg zwany "Wenecją północy"
5 3 5
2009-11-05T19:22:48+01:00
W latach 1697-1698 Piotr I odbył długą podróż po Europie (Rzesza, Holandia, Niemcy), która miała w decydujący sposób wpłynąć na lata jego panowania.Po powrocie do kraju w 1698r. przystąpił do wprowadzania szeroko zakrojonych reform, które miały na celu unowocześnienie państwa i zeuropeizowanie go:
# Piotr sprowadził do Rosji wielu zachodnich fachowców, a także posyłał na studia do Europy młodych Rosjan.
# W czasie panowania Piotra powstała nowoczesna rosyjska marynarka wojen
# Przeprowadził on wiele zmian w administracji państwowej,
* Ustanowił kolegia-pierwowzory późniejszych ministerstw(zamiast dawniejszych prikazów)
* Podzielił kraj na 50 prowincji
* Wprowadził tabelę rang zarówno służbie wojskowej, jak i cywilnej
# Dobrze przemyślaną reformę sposobu awansowania urzędników państwowych (sam pokazał, że można awansować dzięki osobistym zasługom. W ten sposób wykształciła się nowoczesna arystokracja pochodząca z nizin, np. A. Mieszkow- najbliższy współpracownik Piotra I)
# Był zwolennikiem merkantylizmu
# Ugruntował absolutyzm w Rosji i wzmocnił przewagę szlachty
# Zamiast Dumy Bojarskiej powołał w1711r. Senat Rządzący
# Zamiast patriarchatu utworzył z wyznaczonych przez siebie dostojników kościelnych Świątobliwy Synod
# Dążył do wprowadzenia szkolnictwa typu zachodnioeuropejskiego
# Unowocześnił kalendarz
# Wprowadził w druku nowy alfabet - grażdankę Zalecał także przyjmowanie europejskich obyczajów.
# Dekretem nakazywał golenie bród
# Wprowadził obowiązek noszenia na dworze strojów europejskich
# Zachęcał do palenia tytoniu i picia kawy Piotr I Wilki prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną, której następstwa miały ogromne znaczenie dla przyszłości Rosji .
Uważam, że Piotr Wielki jest najwybitniejszym ze wszystkich carów Rosji. Rozpoczęta przez niego europeizacja Rosji stała się ważnym czynnikiem w procesie przekształcania jej w wielkie mocarstwo. Przez cały okres swojego panowania Piotr popierał rozwój przemysłu i handlu. Faktem jest, że za życia Piotr miał bardzo wielu przeciwników, jednakże obecnie rosyjscy i zachodni historycy sądzą zgodnie, iż Piotra należy uznać za największego cara w historii Rosji. Piotr wyprzedzał o dwa wieki swoja epokę w zrozumieniu wagi europeizacji i unowocześnienia kraju. Myślę, że to właśnie na tym polega jego wielkość. Dzięki jego dalekowzroczności Rosja, która w chwili obejmowania przez niego tronu była krajem ogromnie zacofanym, zdołała wyprzedzić prawie wszystkie kraje świata.
5 3 5