Funkcja określona jest następująco: Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.
a) Podaj wzór tej funkcji.
b)Oblicz wartośći tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
c)Dla jakich argumentów wartośći funkcji wynoszą ⅓, ¾, 2, 1, 1⅓, o,1; o,ooo1?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:21:47+01:00

a) y= 1/x
b) dla x=1 y=1
dla x=3 y=1/3
dla x=2/5 y=5/2
c) 3,4/3,1/2,1, 3/4,10,10000
58 4 58