Odpowiedzi

2009-04-27T19:08:44+02:00
Czerpanie ze zbiorników naturalnych,
transport wodny, rekreacja, elektrownie wodne.
Wody mineralne mają bardzo duże znaczenie w lecznictwie uzdrowiskowym. Wody głębinowe o podwyższonej temperaturze zwane cieplicami lub termami wykorzystuje się w lecznictwie, ogrodnictwie, gospodarce komunalnej, a także w przemyśle .
Sztuczne zbiorniki wodne zwane również jeziorami retencyjnymi stanowią jeden z istotnych elementów zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W przypadku zwiększonych opadów, potrafią one zatrzymać w sobie nadmiar wody, zabezpieczając niżej położone tereny przed zalaniem.
Zbiorniki retencyjne są też wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a woda spiętrzona w zaporze zwykle zostaje zaprzęgnięta do produkcji prądu w elektrowniach wodnych.
W ciągu ostatnich 30 lat zużycie wody niepomiernie wzrosło. Przyczyn tego wzrostu jest wiele np. : wzrastająca liczba pralek, zmywarek, myjnie samochodowe, popularyzacja urządzeń nawadniających przydomowe ogródki i upowszechnienie spłukiwanych wodą toalet
1 3 1