Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:52:48+01:00
Zalety - miasto
Vorzüge - Der Stadt

-szybki dojazd do miejsc pracy
-więcej szkół, prac, ośrodków, publiczne miejsca,
-więcej ludności mieszka w mieście a więc więcej znajomych

- die schnelle Zufahrt zu den Arbeitsörtern
- der viel Schulen, der Arbeiten, der Zentren, die öffentlichen Plätze,
- die viel Menschen, also viel Freund

wady - miasto
Mängel - miasto

-zatłoczone miasto
-mało prywatności
-nie można sie często wyciszyć, odpocząć, zrelaksować

- die überfüllt Stadt
- wenig die Privatsphären
-kann nicht sie oftmals schalldicht machen, sich erholen, entspannen

zalety wiosek

Cisza, , natura, mnóstwo przestrzeni, świerze powietrze, można się zrelaksować, odpocząć, zapomnieć o innych sprawach

die Ruhe, die Natur, die Unmenge des Raumes frech Luft, kann sich entspannen, sich erholen, mit den ander Sachen vergessen

wady- wioska

czasem trudny transport do najbliższego miasta w celu zakupów, najpotrzebniejszych rzeczy, mało sklepów

der Zeit der schwierige Transport in die nahe Stadt in dem Ziel der Ankäufe, der nötigsten Sachen, wenig der Läden,
1 4 1