Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:21:25+01:00
Wojny towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Uzewnętrzniają mroczne strony natury ludzkiej. Prowadzone były z najróżniejszych powodów. Najczęściej o pieniądze, władzę lub terytorium, czasem o kobietę. Były także wojny z powodu religii. Najogólniej mówiąc, wojna jest gwałtownym sposobem rozwiązania sporu, kiedy nie są możliwe inne rozwiązania lub jedna ze stron nie chce ich zastosować. Przy tym trudno tu mówić o tym, która ze stron ma rację. W opinii każdej z nich to właśnie ona ma rację. Na przestrzeni lat zmieniało się uzbrojenie, umundurowanie i taktyka działań militarnych, stopniowo rosła rola techniki wojskowej a malała rola siły fizycznej poszczególnych żołnierzy. Stopniowo rodził się także etos nierozłącznie związany z siłami zbrojnymi. Kiedyś był to etos rycerski, później rozwinął się etos wojskowy, który jest dziś obecny w wielu armiach świata, choć występuje z różną intensywnością. Etos poprawia morale wojsk i stwarza usprawiedliwienie dla negatywnych skutków działań zbrojnych. Walka zbrojna, tak jak wszelka rywalizacja leży i zawsze leżała w naturze mężczyzny. Jednakże dziś kierujemy się nie tylko naturą, ale także rozumem, rozsądkiem, inteligencją i naszymi, często pacyfistycznymi poglądami. Reguła ta ma jednak wyjątki nawet w XX-wiecznym cywilizowanym świecie, jak pokazuje przykład Bałkanów. Średniowieczny rycerz z dzisiejszego punktu widzenia jawi się jako bohater raczej pozytywny, bardziej relikt historii niż ktoś czyniący zło. Także wojny średniowiecza nie są postrzegane w powszechnej opinii jako coś stricte negatywnego, zwłaszcza, gdy nie dotyczyły naszego kraju. Są to po prostu fakty historyczne, obecne także w literaturze pięknej oraz w filmie. Właśnie literatura i film stanowią główne źródła wiedzy zarówno o wojnach mających miejsce setki lat temu jak i o wojnach współczesnych. Jednak obraz tam przedstawiany jest zawsze subiektywną wizją autora czy reżysera. Obok obiektywnych faktów każde dzieło literackie i film zawiera subiektywne przesłanie autora. Zwykle autor staje po stronie jednej ze stron konfliktu, dzieląc bohaterów na dobrych i złych.