W pierwszej urnie sa 3 kule białe, 3 kule czarne i 2 kule niebieskie, a w drugiej - 1 kula biała, 4 kule czarne i 5 kul niebieskich. Losujemy po jednej z każdej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.

1

Odpowiedzi

2013-07-18T12:36:15+02:00

Prawdopodobienstwo calkowite:

P(A)=3/8*1/10+3/8*4/10+2/8*5/10=3/80+3/20+1/8=3/80+12/80+10/80=25/80=5/16

2 3 2