1 klasa. !!!

1.Wymień czynności zyciowe organizmów.
2.Czym różnią się organizmy cudzożywnei samożywne.
3.Co to jest oddychanie, gdzie zachodzi.? Zapisz jego równanie. !
4.W jaki sposób może być wykorzystywana energia uwolniona podczas oddychania.
5.Czym różni się rozmnażanie pciowe od bezpłciowego.?
6.Co to jest zapłodnienie.?
7.Podaj przykłady rozmnażania bezpłciowego
8.Napisz równanie fotosyntezy

3

Odpowiedzi

2009-11-05T19:34:11+01:00
1 oddychanie wydalanie spozywanie
2cudzozywne musza same polowac i zdobywac pokaerm
3 oddychanie to przyswajanie tlenu a wydalanie z organizmu dwutlenku wegla.zachodzi w plucach lub w skrzelach.
4w postaci 32 czasteczek atp i glukoza
5 ze nastepuje przy plciowym kopulacja a w bezplciowym nie
6 to jest wtedy gdy komorka plci zenskiej i komorka plci meskiej sie uzupelnia i potem nadadza nowe zycie.
7 u kwiatow
8 6 CO2+ 6H2O= C6H12O6+6O6 wyprodokuwuje sie wtedy glukoza i produkty zw. organiczne
15 3 15
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:37:00+01:00
1. Oddychanie, rozmnażanie, poruszanie się, wydalanie, rozwój i wzrost, budowa komórkowa, reakcja na bodźce.
2.Organizmy samożywne same wytwarzają pokarm ze zdobytych składników, a cudzożywne żywią się innymi organizmami, materią organiczną, pobierają pokarm z otoczenia.
3. Oddychanie jest to wytwarzanie energii niezbędnej do życia. Oddychanie wewnątrz komórkowe zachodzi w mitochondriach, wzór to :
cukier + tlen -> energia + woda + dwutlenek węgla
C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H20 + energia
4. Energia wytworzona podczas oddychanie może być wykorzystywana do poruszania się.
5. W rozmnażaniu bezpłciowym nie dochodzi do zapłodnienia, rozmnażanie płciowe zachodzi gdy połączą się męska i żeńska komóra rozrodcza.
6. Zapłodnienie jest to połączenie się komórki rozrodczej męskiej i żeńskiej.
7. Rozmnażanie bezpłciowe : podział komórki ( bakterie ), pączkowanie ( stułbia ), zarodniki ( paprocie ), fragmentacja ( moczarka kanadyjska ).
8. dwutlenek węgla + woda ->(energia słoneczna)-> cukier + tlen
6 CO2 + 6 H2O ->(hV)-> C6H12O6 + 6O2
73 2 73
2009-11-05T20:54:52+01:00
1. odżywianie się, oddychanie, poruszanie się (zwierzęta) przemieszczanie się (rośliny), wydalanie, światło (odbiór bodźców), rozmnażanie się, wzrost i rozwój

2.Samożywność - organizm sam wytwarza sobie pokarm
Cudzożywność - brak zdolności wytwarzania pokarmu co skutkuje koniecznością jego pobrania

3. Zachodzi w mitochondrium.

Wzór:
glukoza + tlen -----> woda + dwutlenek węgla + energia

4. - praca mięśni
- wszystkie procesy życiowe
- wytwarzanie własnych związków budulcowych
- energia świetlna (świetlik)
- energia elektryczna (węgorz)

5. Rozmnażanie płciowe:
- połączenie się komórek rozrodczych wytworzonych przez osobniki rodzicielskie
- potomstwo losowo otrzymuje wybrane cechy obojga rodziców
- jest korzystniejsze dla organizmów żyjących w zmieniających się warunkach środowiska
- obecność gonad
Rozmnażanie bezpłciowe:
- polega na powstaniu osobników potomnych z komórek lub fragmentów ciała jednego organizmu
- nowe osobniki otrzymują wszystkie cechy organizmu z którego powstały
- duża liczba nowych osobników w krótkim czasie
- jest korzystniejsze dla organizmów, gry warunki ich życia są niezmienne

6. Połączenie się komórki męskiej i żeńskiej (gamety)
7. pączkowanie, zarodniki, fragmentacja

....................................światło
8. dwutlenek węgla + woda --------------glukoza +tlen
...................................chlorofil
11 4 11