Odpowiedzi

2009-11-05T19:42:52+01:00
Symbole pierwiastków pochodzą od nazw łacińskich i używa się ich albo ogólnie jako symboli oznaczające wszystkie atomy w przyrodzie, albo jako symbol pojedynczego atomu, bądź w równaniach reakcji.

A wzory chemiczne są używane do skrótowych zapisów składu atomowego cząstek.
6 4 6
2009-11-05T20:10:20+01:00
Symbolami chemicznymi nazywamy np:wodór-H,platyna-Pt i fosfor-P. A wzór chemiczny to wyrażenie składu cząsteczki,jonu lub pierwiastki za pomocą symboli chemicznych.Wzór empiryczny pokazuje na rostsze stosunki pierwastkó wcho-dzących w skład związku,bez określenia ich prawdziwej liczby czy konfiguracji.
Wzór cząsteczkowy podaje liczbę atomó pierwiastków obecnych w składzie cząsteczki.
Wzór struktularnypokazuje miejsce atomósw w struk turze cząseczki i wiązania między nimi.Dla przykładu:kwas octowy ma wzór empiryczny CH2O,wzór cząsteczkowy C2H4O2 i wzór struktularny CH3COOH.
3 1 3