1. Wskaż w fabule powieści przykłady motywów zasygnalizowanych poniżej:
-poszukiwanie,
-miłość,
-bitwa,
-walka,
-bitwa,
-porwanie,

2. Uzupełnij zdanie: Fabuła Krzyżaków jest połączeniem elementów ..... i ....., co jest charakterystyczne dla powieści..... .

1

Odpowiedzi

2009-11-05T19:46:08+01:00
1.-Poszukiwanie Danusi przez Zbyszka w Krzyżakach.
-Miłość Zbyszka do Danusi.
-Bitwa pod Grunwaldem.
-Walka wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena w trakcie Bitwy pod Grunwaldem.
-Porwanie Danusi przez Krzyżaków.

2.Fabuła Krzyżaków jest połączeniem elementów historii i fikcji, co jest charakterystyczne dla powieści historycznej.
13 4 13