Odpowiedzi

2009-11-05T19:43:30+01:00
Barok był to główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej.Barok wyrósł na gruncie renesansu i manieryzmu, we Włoszech, w II połowie XVI wieku. Barok zaczął się XVI wieku do XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę.
W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie.
Najważniejszymi cechami baroku są:
* bogactwo środków
* oryginalność
* emocjonalność
* łączenie różnych elementów
* nawiązywanie do kultury ludowej, współczesności i codzienności
* tematyka religijna i mitologiczna
* dynamika
* ekspresja, teatralność
* znaczna rola koloru

59 1 59
2009-11-05T19:46:33+01:00
Ja Ci podam moją notatkę z 6 klasy o baroku ;)

1. Barok - epoka w dziejach kultury europejskiej w XVII w. Cechowały ją kontrasty: pobożność, bezpożność, bieda, przepych, asceza, korzystanie z życia.
2. Cechy architektury:
-słowo barok oznacza "nieregularną perłę"
-budowle ogromne (kościoły, pałace, dwory)
-bogato zdobione (obrazy, rzeźby, freski, meble) w światyniach witraże
-kolory (złoty, srebrny, żółty, błękitny, różowy, biały).
3. Kościoły barokowe miały przyczynić się do wzmocnienia uczuć religijnych, natomiast budowle świecki podkreślały potęgę i zamożność.
4. W dobie baroku sztukę i życie codzienne charakteryzowały liczne kontrasty, np. obok przepychu istniały prostota i umiar.
5. W XVII stuleciu niektórzy myśliciele głosili poglądy, że w życiu należy się kierować rozumem i doświadczeniem.
39 4 39