Odpowiedzi

2009-11-05T19:53:39+01:00
Ze wzoru:
p=F/S
p-ciśnienie
S-powierzchnia
F-siła
Przekształcając:
F=p*S
Podstawiając dane:
p=1000hPa=100000Pa=100000N/m²
S=1cm²=1*(0,01m)²=0,0001m²
F=100000N/m²*0,0001m²=10N
1 5 1