Odpowiedzi

2009-11-05T19:50:01+01:00
Władca wielkiego Księstwa Moskiewskiego Iwan IV zwany Groźnym po dojściu do władzy w 1547 roku koronował się na cara i przemianował swe państwo na Carstwo Rosji (mające być kontynuacja Bizancjum). Car zamierzał podobnie jak poprzednicy podporządkować sobie ziemie ruskie należące do Litwy. Jednak jednym z jego głównych celów stało się zdobycie dostępu do niezamarzających portów na Bałtyku, dzięki którym Rosja mogłaby rozwinąć handel zbożem z Europą zachodnią. Jego celem stały się więc Inflanty (tereny zależne od Polski, będące dawną posiadłością sprzymierzonych z Krzyżakami Kawalerów Mieczowych). Iwan Groźny w 1563 roku zdobył Połock i zaatakował Inflanty. Litwa wraz z Polską (rządzone wówczas przez Zygmunta Augusta) sprzymierzyły się z Danią, natomiast Rosja zawarła sojusz ze Szwecją. Zmagania trwały ze zmiennym szczęściem do 1570 roku. W roku tym podpisano rozejm polsko-rosyjski w Moskwie i powiązany z nim pokój szczeciński. Zgodnie z postanowieniami rozejmu Rosja otrzymywała wschodnią część Inflant wraz z Połockiem, natomiast Polska zachodnią część łącznie z Rygą.

Skutkiem wojny było podtrzymanie żądań Rosji odnośnie całych Inflant. W wyniku długotrwałych zmagań wojennych Litwa zdecydowanie uzależniła się od Polski, czego wynikiem była Unia Lubelska zawarta w 1569 roku.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T19:53:21+01:00
Konflikt zbrojny pomiędzy Rzeczpospolitą a Carstwem Rosyjskim w latach 1577–1582 o Inflanty i ziemię połocką. 1577–1582

W wyniku nierozstrzygniętej wojny litewsko-moskiewskiej 1558–1570, na mocy zawartego w 1570 trzyletniego rozejmu Rosja zachowała niektóre swoje podboje w Inflantach. Zatrzymała Narwę, Dorpat i ziemię połocką. Iwana IV Groźnego przed ponownym uderzeniem na Rzeczpospolitą powstrzymała bezpotomna śmierć Zygmunta II Augusta i możliwość wystawienia własnej kandydatury lub swojego syna Fiodora. W 1575 Iwan IV uderzył na Inflanty. Wojska rosyjskie zajęły port Salis, padła odizolowana Parnawa. 2000 kawalerii Jana Hieronimowicza Chodkiewicza nie było w stanie powstrzymać parcia Rosjan. Przerażona ludność uciekła do Rygi. Do piętnastu zamków inflanckich wysłano załogi w sile od 50 do 150 ludzi, składające się z Polaków, Litwinów i Niemców, wspierane przez czterotysięczną armię dowodzoną przez Jana Hieronimowicza Chodkiewicza oraz niewielkie siły hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła Pioruna. Wysłani jesienią do Rosji posłańcy wiadomości o obiorze Stefana Batorego usłyszeli trudne do przyjęcia warunki: przyznanie carowi tytułów wielkiego księcia smoleńskiego i połockiego oraz zrzeczenie się Inflant. W styczniu 1577 wojska rosyjskie pojawiły się w Estonii i uderzyły na Rewel. Latem pod Pskowem zakończyła się koncentracja armii rosyjskiej szacowanej na 30 000 żołnierzy.
2009-11-05T19:54:04+01:00
W wyniku nierozstrzygniętej wojny litewsko-moskiewskiej w latach 1558–1570, na mocy zawartego w 1570 trzyletniego rozejmu Rosja zachowała niektóre swoje podboje w Inflantach. Zatrzymała Narwę, Dorpat i ziemię połocką. Iwana IV Groźnego przed ponownym uderzeniem na Rzeczpospolitą powstrzymała bezpotomna śmierć Zygmunta II Augusta i możliwość wystawienia własnej kandydatury lub swojego syna Fiodora. W 1575 roku Iwan IV uderzył na Inflanty. odizolowana ParnWojska rosyjskie zajęły port Salis, padła awa. 2000 kawalerii Jana Hieronimowicza Chodkiewicza nie było w stanie powstrzymać parcia Rosjan. Przerażona ludność uciekła do Rygi. Do piętnastu zamków inflanckich wysłano załogi w sile od 50 do 150 ludzi, składające się z Polaków, Litwinów i Niemców, wspierane przez czterotysięczną armię dowodzoną przez Jana Hieronimowicza Chodkiewicza oraz niewielkie siły hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła Pioruna. Wysłani jesienią do Rosji posłańcy wiadomości o obiorze Stefana Batorego usłyszeli trudne do przyjęcia warunki: przyznanie carowi tytułów wielkiego księcia smoleńskiego i połockiego oraz zrzeczenie się Inflant. W styczniu 1577 wojska rosyjskie pojawiły się w Estonii i uderzyły na Rewel. Latem pod Pskowem zakończyła się koncentracja armii rosyjskiej szacowanej na 30 000 żołnierzy.