Funkcja określona jest następująco: Każdej liczbie rzeczywistej dodatniej przyporządkowujemy odwrotność tej liczby.
a) Podaj wzór tej funkcji.
b)Oblicz wartośći tej funkcji dla kilku wybranych argumentów.
c)Dla jakich argumentów wartośći funkcji wynoszą ⅓, ¾, 2, 1, 1⅓, o,1; o,ooo1?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-06T07:42:09+01:00
A) y = 1/x (1 dzielone przez x)
b) dla x = 5 y = 1/5 = ⅕
dla x = ⅓ y = 1/⅓ = 3
dla x = 4 y = 1/4 = ¼
c) dla y = ⅓ x = 3
dla y = ¾ x = 1⅓
dla y = 2 x = ½
dla y = 1 x = 1
dla y = 1⅓ x = ¾
dla y = o,1 x = 1o
dla y = o,ooo1 x = 1oooo

Mam nadzieję, że pomogłam. :D