Odpowiedzi

2009-11-05T19:52:46+01:00
Izomery sa to związki chemiczne o identycznych wzorach cząsteczkowych różniące się między sobą sposobami lub kolejnością wiązań atomowych albo ich rozmieszczeniem w przestrzeni.
7 4 7
2009-11-05T19:54:04+01:00
Izomer (gr. isomerés ‘równo podzielony’ od ísos ‘równy’ + méros ‘część’) chem. jeden z grupy związków wykazujących względem siebieizomerięmających ten sam wzór sumaryczny, a inny strukturalny
3 4 3