1.Średnia masa kolibra wynosi 2g, a walenia błękitnego-1,38*10(do potegi 5)kg. Ile kolibrów zrównoważy masę tego wieloryba.

2. Oblicz objętość prostopadłościanu i zapisz tę objętość w notacji wykładniczej, wiedząc, że prostopadłościan ma wymiary:

a) 2*10^(do 3 potęgi)cm * 5*10(do potęgi 5)cm * 7*10(do potęgi 6)
b) 1,2*10(do potegi 4)dm * 0,5*10(do 5)dm * 0,2*10(do 7)dm
c) 3*10(do 7)cm * 0,5*10(do 5)dm * 0,2*10(do 5)m

PILNEEEE NA DZISIAJ PROSZEEE O POMOC ;)))

2

Odpowiedzi

2009-11-05T22:16:19+01:00
A)8000, 117649000000, 312500000
b)20736, 3125, 823543,
c)21870000000, 3125, 32
2009-11-06T00:42:01+01:00
13800kg-->13800000g
2*x=13800000
x=6900000
-------------------------------------------------
a) 2*10³cm * 5*10⁵cm * 7*10⁷=
2*5*7*10³*10⁵*10⁷=
70*10¹⁵=
7*10¹⁶
b) 1,2*10⁴dm * 0,5*10⁵dm * 0,2*10⁷dm
1,2*0,5*0,2*10⁴*10⁵*10⁷=
0,12*10¹⁶
1,2*10¹⁴
c) 3*10⁷cm * 0,5*10⁵dm * 0,2*10⁵m
3*0,5*0,2*10⁷*10⁵*10⁵
0,3*10¹⁷
3*10¹⁶
1 5 1