1. Samochód o masie 900kg osiąga szybkość 100km/h w czasie 10 sekund od chwili ruszenia.Oblicz wartość siły działającej na samochód. Pomiń opory ruchu.

2.Na poruszający się po poziomej szosie samochód działa siła ciągu o wartości 1,2kN, siła tarcia kół o nawierzchnię 0,4kN i siła oporu powietrza o wartości 200N. Oblicz wartość wypadkowej sił działających na samochód. Jakim ruchem porusza sie ten samochód.

@@ Proszę z rozpisaniem @@

1

Odpowiedzi

2009-11-07T23:40:24+01:00
1. m = 900kg V = 100km/h t=10s
V = a*t II :t
a = V/t
a= 100/10 = 10[m/s2]
F = m*a
F = 10m/s2 * 900kg = 9000N = 9kN
Wartośc siły działającej na samochód wynosi 9kN

2.
F0 = 1,2kN = 1200N
F1 = 0,4kN = 400N
F2 = 200N
Fw = 1200-400-200 = 600N
Siła wypadkowa wynosi 600N a samochód porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym
5 3 5