Odpowiedzi

Woda w przyrodzie odgrywa bardzo wazną rolę, bez wody nie byłoby życia, nie moglibyśmy istnieć. Woda jest także bardzo ważna w życiu codziennym. Nie wyobrażam sobie życia bez wody .
240 3 240
2009-11-05T19:57:39+01:00
Woda umożliwia odżywianie roślinom, ponieważ jest niezbędna do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. Woda jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi, począwszy na zwierzętach, przez rośliny, kończąc na mchach i porostach. Gdyby nie woda nie byłoby na Ziemi życia.
245 4 245
Woda ma wiele zastosowań. Najważniejsza jest woda pitna, w gospodarstwach domowych jest używana do celów sanitarno-bytowych,w rolnictwie do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywają zakłady przemysłowe. Woda może służyć jako np. rozpuszczalnik.
117 3 117