Motocyklista jadąc z prędkości a 10m/s zaczyna hamowa jego opóźnieniejest stałe i wynosi 2m/s2 po 3 sekundachprędkosc motocykla jest równa a.16m/s b.12m/s c.8m/s d.4m/s

diagram przedstwaia równomierne zmiany prędkosci pewnego samochodu w odstępie dwóch sekund 0s-20m/s 2s-24m/s 4s-28m/s jego przyśpieszenie było równe a.1m/s2 b.2m/s2 c.3m/s2 d.4m/s2


pociąg ruszył ze stacji i rozpędził sie równomiernie w pewnym momencie zmierzonoprędkośc pociagu i otrzymano wartośc 10m/s po minucie zmierzono predkośc po raz drugi tym razem wynosiła 22m/s a) jakie było przyspieszenie pociągu? b)ile czasu minęłood chwili ruszenia pociągu do momentu w którym wykonano pierwszy pomiar?

1

Odpowiedzi

2009-11-05T20:01:01+01:00