Odpowiedzi

2009-11-05T19:58:02+01:00
2009-11-05T20:00:32+01:00

Z = V₀√2gh

z- zasięg
V₀ - prędkość początkowa
h- wysokość
g- stała przyciągania ziemskiego 9,81 N

V₀ = Z/√2gh
V₀ = 12/√19,62*30
V₀ = 0,4946 m/s ≈ 0,5 m/s
2009-11-05T20:09:31+01:00
H=30m
xz=12m

xz=Vo × √2h/√g

Vo=xz/√2h/g

Vp=12 ÷ √2×30÷10

Vp=12÷ √6
Vp≈4,9 m/s