W prostokącie ABCD punkt E dzieli odcinek DC długości 16cm w ten sposób,że długość odcinka EC stanowi 1/3 (ułamek)długości odcinka DE. Oblicz pole tego prostokąta, wiedząc,że pole trójkąta AED wynosi 60 cm2(kwadratowych)

1

Odpowiedzi

2009-11-05T20:06:36+01:00
DC = 16 cm
16 cm :4 = 4 cm , stąd EC = 4cm. a DE =3*4cm = 12 cm
P1 - pole trójkata AED = 60 cm^2
P1 = ( DE* h ):2 , gdzie h = AD = BC
2*P1 =DE *h ---> h = 2*P1 : DE = 120 : 12 = 10
h = 10 cm
P = 2*P1 + BC *EC = 120 + 10*4 = 120 + 40 = 160
P = 160 cm^2
Odp. Pole tego prostokąta jest równe 160 cm^2.
1 2 1